Min blogliste

fredag den 7. juni 2013

Fotografiske værker af Lars Ejlskov


ESBJERG | Henneberghus præsenter udvalgte fotografiske værker af billedkunstneren Lars Ejlskov fra den 8. juni til d. 29. juni 2013. Der er fernisering i morgen, lørdag den 8. juni kl. 14.00.

Lars Ejlskov, der i 2012 - efter flere år i udlandet, flyttede tilbage til Esbjerg, arbejder i varierede medier som skulptur, installation, fotografi, video og møbeldesign.

Landskabsfotografiet optager Ejlskov. Her er tale om et tilbagevendende projekt, der kører uafhængigt af Ejlskovs øvrige arbejder. Projektet begyndte i 2004 med støtte fra Statens Kunstråd, dengang i form af et rejselegat til projektet: "Prag, bag facaden". Motivmæssigt fornemmes fascinationen af arkitektur - og det isolerede. Lukkede landskabsmiljøer, som opstår i form af efterladenskaber skabt af menneskelig indvirken. Steder, der ikke afspejler det officielle billede af området. Landskaber, som med tiden har tilegnet sig et eget visuelt og formmæssigt sprog.

For Ejlskov udgør dette grænseland, der findes side om side med steders officielle repræsentation, en anden anskuelse. Det er således ikke det "interessante", der tiltrækker opmærksomheden, men nærmere det gængse, almene og upåfaldende, og de lidt skæve kontraster, der dannes mellem elementerne i landskabet. Stedet mellem det sete og det usete. Ofte repræsenteret gennem det oversete - og pauserne der opstår i den forbindelse. Ejlskov insisterer på at indfange disse pauser eller mellemrum, der bliver til imellem begivenhederne og etablerer således en midlertidig orden i omgivelserne. Stilmæssigt kan en perfektionering af værkernes æstetisk og komposition iagttages gennem det fotografiske udtryk. En tilstræbt minimalisme. Særligt for værkerne bliver den højtidelighed, som repræsentationen gennem fotografiet tilfører motiverne. Måden hvorved det uhøjtidelige højtideliggøres, skabt gennem bevidstheden om kontrasten mellem det sete og det ikke-sete. Et gennemgående spor er civilisationens møde med naturen. Isolerede områder, hvor overgangen mellem kontrolleret natur og civilisation kan iagttages. Og i den forbindelse, en bagvedliggende refleksion over den menneskelige natur; denne stræben efter at påvirke og kontrollere omgivelserne.

Henneberghus udstiller seks storformatsfotografier fra Ejlskovs tilbagevendende arbejde med landsskabsfotografiet. Centralt i Ejlskovs landskabsserie, hvor civilisationen repræsenteret gennem det menneskeskabte - som oftest bygninger eller absurd placerede skulpturer - er, at motiverne er renset for handling. Der er en grundlæggende ro og en ensomhed over stederne, som synes forstærket gennem den stramme komposition og den kunstighed, som motiverne synliggør. Det tilstræbt minimalistiske skaber ro - og modet til at være, til at acceptere ensomheden som et grundvilkår; at turde opholde sig netop der.